Opintojakson Rakennustekniikan tietomallinnus ja CAD oppimisympäristö kevätlukukaudella 2022.