Opintojaksolla tutustutaan tärkeimpien teknillisen mekaniikan mittausmenetelmien periaatteisiin, sovellutusmahdollisuuksiin ja rajoitusiin. Tärkeimmät teknillisen mekaniikan alaan kuuluviat mittausmenetelmät ovat venymäliuska- ja värähtelymittaukset.