Kurssilla käsitellään ajankohtaisia aluekehityksen ja aluepolitiikan kysymyksiä sekä saadaan valmiuksia tutkimusprosessin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kurssilla perehdytään eri tutkimusmenetelmiin.
Sisältö jakautuu kahteen moduuliin:

1) Kvantitatiiviset menetelmät ja analyysi (kyselyn suunnittelu ja toteuttaminen)

2) Kvalitatiiviset menetelmät ja analyysi (haastattelut sekä muut laadulliset menetelmät soveltuvin osin)

Harjoitustyönä laaditaan tutkimusraportti aluekehitykseen tai aluesuunnitteluun liittyvästä erityisteemasta. Kurssi syventää opiskelijan tietoja ja taitoja alan tutkimuksessa ja sen soveltamisessa.