Tavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida omaa suhtautumistaan ja sen taustoja hoitoeettisiin elämän loppuun liittyviin eettisiin kysymyksiin.

Sisältö: Eettisten kysymysten huomioiminen kliinisessä työssä ja niistä keskusteleminen. Virheistä oppiminen ja elämän loppuvaiheeseen liittyvät eettiset kysymykset.

Suoritustavat: luennot 4 x 90 min., pohdintaessee