Kurssin tavoitteet on ymmärtää:
- Yleisimmät teräkset yleensä ja niiden merkitys
- Ilmastonmuutos, CO2 ja teräkset sekä terässovellukset
- Terästen nykytila ja niiden tulevaisuus
- Terästen valmistus ja ominaisuuksien muodostuminen
- Terästen mikrorakenteet ja niiden merkitys mekaanisiin ominaisuuksiin