Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimmät kaarihitsausprosessit. Opiskelija tutustuu hitsauksen koordinointiin liittyviin asioihin ja ymmärtää myös eri materiaalien hitsattavuuteen ja hitsiliitoksen mekaanisiin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät. Lämpökäsittelyjen osalta opiskelija tuntee tavanomaisten lämpökäsittelyjen periaatteet. Opiskelija ymmärtää lämpökäsiteltävissä kappaleissa tapahtuvat metallurgiset ilmiöt ja koostumuksen vaikutukset käsittelyn onnistumisen näkökulmasta.