Vaihtoehtoinen tapa kirjoittaa kypsyysnäyte ei Oulussa asuville opiskelijoille