Tämä kolutuskokonaisuus on osa Prosessiakatemia-koulutuksia < prosessiakatemia.fi >. 

Koulutuksen käytyään opiskelija tuntee prosessien aine- ja energiataseiden laadintaperiaatteet ja taseiden ratkaisumenetelmiä. Oppimistehtävissä opiskelija voi halutessaan tarkastella taseiden muodostusta valitsemansa yksikköprosessin tai kokonaisprosessin näkökulmasta.