Tunne oppilaasi. Psykologisia näkökulmia oppilaan elämänkentän ymmärtämiseen (6 op) -kurssin verkkoympäristö. Koulutus on käynnissä 14.3.- 29.5.2022.