Kursutbud

Hyvinvoiva ja turvallinen työyhteisö : Itsesäätely-sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot varhaiskasvatuksen työyhteisön voimavarana – koulutuskokonaisuus on Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämä varhaiskasvatuksen täydennyskoulutus.  Koulutus toteutetaan Opetushallituksen han…

Kurssilla opetellaan espanjan kielen perusteet. Perusrakenteiden ja
-sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja
tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa espanjankielisten
maiden kulttuurista ja elämästä.