Available courses


Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä
erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin.

Tämä on filosofian aineopintojen lukuvuoden 2022-2023 työtila.