Available courses

Koulutus keskittyy joogan lisäksi anatomiaan, fysiologiaan, biomekaniikkaan sekä hermoston tasapainottamisen ja rauhoittamiseen. Tämän lisäksi perehdymme kehon tuntemukseen, kokonaisvaltaisiin liikemuotoihin, somaattiseen tuntemukseen sekä kehoterapiamenetelmien periaatteisiin. Nämä lisäte…
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sisältyvät käsitteet, arvot, lainsäädäntö Kansalliset ja globaalit terveysohjelmat Suomalaisen väestön terveyserot ja niihin liittyvät tekijät Yksilöiden, yhteisöjen ja ympäristön terveyden edistäminen  Kestävän kehityksen per…
Positiiviset johtajat voivat kehittää ihmisten ja organisaatioiden kapasiteettia kohti kukoistusta ja erinomaista suorituskykyä.  Positiivinen johtaminen korostaa kolmea näkökulmaa: Se painottaa positiivisesti poikkeavaa suorituskykyä tai merkittävästi tavanomaisen tai odotetun ylittä…


Kurssin teema: Kuvallinen ilmaisu luovuuden edistäjänä / lähteenä. Lähtökohtana havainto, kuvailmaisu ja oman kädenjäljen löytäminen


Alkeiskurssin ensimmäisessä osassa opitaan portugalin kielen perusteita.
Ma–ti 21.–22.2., to 24.2., ma–ti 28.2.–1.3., to 3.3. ja ma–ti 7.–8.3. klo 9.00–12.15 sekä to 10.3.2022 klo 9.00–10.30.Kurssi toteutetaan etäopetuksena Zoom-verkkoympäristössä. Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka haluavat kerrata lukion lyhyen matematiikan keskeisiä asioita ja valm…
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet seksuaalineuvojana työskentelemiseen ja seksuaalisuuden arvostavaan kohtaamiseen eri ikäryhmiä, seksuaalisuuden eri monimuotoisuuksia ja kulttuureja edustavien asiakkaiden parissa. Koulutus mahdollistaa Suomen seksologisen seuran auktorisoinnin ja seksu…

Tavoitteena on vastata nuorten kasvaneeseen mielenterveydelliseen
ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja nuorten
varhaisen tuen palveluille.