Available courses

Hyvinvoiva ja turvallinen työyhteisö : Itsesäätely-sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot varhaiskasvatuksen työyhteisön voimavarana – koulutuskokonaisuus on Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämä varhaiskasvatuksen täydennyskoulutus.  Koulutus toteutetaan Opetushallituksen han…