Available courses

Coaching on loistava tapa tukea omaa kehittymistä sekä ammattilaisena että yksilönä. Se on luottamuksellinen, tavoitteellinen muutosprosessi, joka luo uusia näkökulmia, motivaatiota ja onnistumisia. Ratkaisukeskeinen viitekehys taas on paljon enemmän kuin kasa kysymyksiä tai tukku harjoitu…
Verkkokoulutuksessa 16.3.–20.4.2021 käsitellään oman ajan, työtehtävien ja hyvinvoinnin yhdistämistä hallituksi kokonaisuudeksi. Koulutuksessa eritellään tavoitteiden asettelua, tehtävien tärkeysjärjestystä, kalenterisuunnittelua, tekemättä jättämisen syitä, häiriötekijöiden …
Pitkän matematiikan abikurssi, ryhmä A (40t) järjestetään etäopetuksena Zoom-verkkoympäristössä helmi- ja maaliskuun aikana. Kurssi on suunnattu arvosanatavoitteiltaan yo-arvosanoihin A, B ja C tähtääville opiskelijoille. Kurssilla keskitytään pääasiassa matematiikan perusasioiden k…
Lyhyen matematiikan abikurssi, ryhmä B (30t) järjestetään etäopetuksena Zoom-verkkoympäristössä helmi- ja maaliskuun aikana. Kurssi B on suunnattu arvosanatavoitteiltaan yo-arvosanoihin M, E ja L tähtääville opiskelijoille. Tällä kurssilla perusasioiden kertaamisen lisäksi syvennetä#8230;
Lyhyen matematiikan abikurssi, ryhmä A (30t ) järjestetään etäopetuksena Zoom-verkkoympäristössä helmi- ja maaliskuun aikana. Kurssi A on suunnattu arvosanatavoitteiltaan yo-arvosanoihin A, B ja C tähtääville opiskelijoille. Kurssilla keskitytään pääasiassa matematiikan perusasioiden…
Pitkän matematiikan abikurssi, ryhmä B (40 t) järjestetään etäopetuksena Zoom-verkkoympäristössä helmi- ja maaliskuun aikana. Kurssi on suunnattu arvosanatavoitteiltaan yo-arvosanoihin M, E ja L tähtääville opiskelijoille. Tällä kurssilla perusasioiden kertaamisen lisäksi syvennetä#8230;

Kohderyhmä: Suomea toisena kielenä opiskelleet henkilöt. Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.Lähtötasovaatimus: A2.2 Suomen kielen jatkokurssi 2 (90016Y) tai vastaavat suomen kielen taidot
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:•    tunnistaa kansainvälisen liikkuvuuden sekä globalisaation merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa•    tunnistaa kansainvälisen liikkuvuuteen, globalisaatioon sekä kulttuuriseen osaamiseen liittyviä käsitteitä• &nbs…

Kuvallinen ilmaisu luovuuden edistäjänä / lähteenä. Lähtökohtana havainto, kuvailmaisu ja oman kädenjäljen löytäminen.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä erityispedagogista ymmärtämystä
monenlaisista oppijoista ja antaa käytännön työkaluja opetukseen.