Available courses


Kurssilla opetellaan espanjan kielen perusteet. Perusrakenteiden ja
-sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja
tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa espanjankielisten
maiden kulttuurista ja elämästä.
Koulutus keskittyy joogan lisäksi anatomiaan, fysiologiaan, biomekaniikkaan sekä hermoston tasapainottamisen ja rauhoittamiseen. Tämän lisäksi perehdymme kehon tuntemukseen, kokonaisvaltaisiin liikemuotoihin, somaattiseen tuntemukseen sekä kehoterapiamenetelmien periaatteisiin. Nämä lisäte…
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sisältyvät käsitteet, arvot, lainsäädäntö Kansalliset ja globaalit terveysohjelmat Suomalaisen väestön terveyserot ja niihin liittyvät tekijät Yksilöiden, yhteisöjen ja ympäristön terveyden edistäminen  Kestävän kehityksen per…
Positiiviset johtajat voivat kehittää ihmisten ja organisaatioiden kapasiteettia kohti kukoistusta ja erinomaista suorituskykyä.  Positiivinen johtaminen korostaa kolmea näkökulmaa: Se painottaa positiivisesti poikkeavaa suorituskykyä tai merkittävästi tavanomaisen tai odotetun ylittä…