Available courses

Pitkän matematiikan abikurssi, ryhmä A (40t) järjestetään etäopetuksena Zoom-verkkoympäristössä helmi- ja maaliskuun aikana. Kurssi on suunnattu arvosanatavoitteiltaan yo-arvosanoihin A, B ja C tähtääville opiskelijoille. Kurssilla keskitytään pääasiassa matematiikan perusasioiden k…
Lyhyen matematiikan abikurssi, ryhmä B (30t) järjestetään etäopetuksena Zoom-verkkoympäristössä helmi- ja maaliskuun aikana. Kurssi B on suunnattu arvosanatavoitteiltaan yo-arvosanoihin M, E ja L tähtääville opiskelijoille. Tällä kurssilla perusasioiden kertaamisen lisäksi syvennetä#8230;
Lyhyen matematiikan abikurssi, ryhmä A (30t ) järjestetään etäopetuksena Zoom-verkkoympäristössä helmi- ja maaliskuun aikana. Kurssi A on suunnattu arvosanatavoitteiltaan yo-arvosanoihin A, B ja C tähtääville opiskelijoille. Kurssilla keskitytään pääasiassa matematiikan perusasioiden…
Pitkän matematiikan abikurssi, ryhmä B (40 t) järjestetään etäopetuksena Zoom-verkkoympäristössä helmi- ja maaliskuun aikana. Kurssi on suunnattu arvosanatavoitteiltaan yo-arvosanoihin M, E ja L tähtääville opiskelijoille. Tällä kurssilla perusasioiden kertaamisen lisäksi syvennetä#8230;

Kuvallinen ilmaisu luovuuden edistäjänä / lähteenä. Lähtökohtana havainto, kuvailmaisu ja oman kädenjäljen löytäminen.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä erityispedagogista ymmärtämystä
monenlaisista oppijoista ja antaa käytännön työkaluja opetukseen.

Filosofian aineopintojen tenttityötila.
Käytyään psykologian perusopinnot opiskelija osaa selittää ja kuvata psykologian ilmiöitä käyttäen psykologian peruskäsitteistöä ja -teorioita. Hän osaa hyödyntää erilaisia akateemisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä ja kykenee itsenäiseen argumentointiin sekä itsenäiseen kir…
Rohkaistu käyttämään kielitaitoasi! Treenauksen kohteena arkielämän kielenkäyttötilanteet työelämää unohtamatta. Koulutuksen aikana kerrataan myös perustason sanastoa ja kielioppia ryhmän toiveiden mukaisesti ja seurataan ranskankielisen maailman tapahtumia. Koulutuksen aihepiirejä m…

Overview of selected areas of linguistic research within English Philology