Available courses

Raahessa syksyllä 2021 - keväällä 2022 järjestettävän Reilu esimies - koulutuksen koulutusalusta

Tämä on filosofian aineopintojen työtila.

Tämä on filosofian perusopintojen työtila
Kurssin tavoite: opiskelija oppii unkarin kieliopin pääpiirteet ja oppii kääntämään helppoja tekstejä. Hänelle syntyy myös käsitys suomen ja unkarin välisen kielisukulaisuuden luonteesta. Sisältö: unkarin peruskielioppi ja keskeinen sanasto; kielitaidon kehittäminen ja harjoittelu op…
Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindf…