Saatavilla olevat kurssit
Tunne oppilaasi. Psykologisia näkökulmia oppilaan elämänkentän ymmärtämiseen (6 op) -kurssin verkkoympäristö. Koulutus on käynnissä 28.10.2019 - 2.2.2020.Työyhteisösovittelijakoulutuksen 2021-2022 työtila.

Minustako reksi 5 op -koulutuksen työtila

Verkkokurssin suunnittelun perusteet (2 op) -kurssiympäristö. Kurssilla opit perustiedot verkkokoulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti opiskellen omaan tahtiin.

Tunteiden säätelyn tuen täydennyskoulutus varhaiskasvatushenkilöstölle.
Koulutuksessa perehdytään lapsilähtöiseen kirjoittamiseen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti sekä perehdytään kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamiseen liittyviin tavoitteisiin ja järjestelyihin. Koulutus koostuu neljästä teemasta sekä niihin liittyvistä AC-luennoista, vide…
Koulutus on suunnattu perusopetuksen luokkien 1-9 opetushenkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä oppimisen ja koulunkäynnin tuen lakisääteisten asiakirjojen laatimiseen sekä syventää osallistujan tietämystä opetussuunnitelman mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Koulu…