Available courses

Paikoillanne, valmiit, verkkoon! - Verkkokurssin suunnittelun perusteet (2 op) -kurssiympäristö. Kurssilla opit perustiedot verkkokoulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta erityisesti Oulun yliopiston tarjoamilla verkko-opetuksen välineillä. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti opiskellen om…

Lukeminen lentoon, kirjoittaminen kiitoon -koulutuksen lukuvuoden 2021-2022 ympäristö
Koulutuksessa perehdytään lapsilähtöiseen kirjoittamiseen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti sekä perehdytään kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamiseen liittyviin tavoitteisiin ja järjestelyihin. Koulutus koostuu neljästä teemasta sekä niihin liittyvistä AC-luennoista, vide…
Koulutus on suunnattu perusopetuksen luokkien 1-9 opetushenkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä oppimisen ja koulunkäynnin tuen lakisääteisten asiakirjojen laatimiseen sekä syventää osallistujan tietämystä opetussuunnitelman mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Koulu…
Tällä kurssilla opitaan brändin perusteet ja sovelletaan oman yrityksen arvoja sekä tarinallisuutta yrityksen viestinnässä. Kurssin sisältö perustuu viestinnän ja sidosryhmäjohtamisen tutkimuksiin sekä hyviin käytäntöihin ja kokemuksiin. Kurssilla saa näkökulmia ja käytännöllisi#8230;