Available courses

Koulutuksessa perehdytään lapsilähtöiseen kirjoittamiseen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti sekä perehdytään kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamiseen liittyviin tavoitteisiin ja järjestelyihin. Koulutus koostuu neljästä teemasta sekä niihin liittyvistä AC-luennoista, vide…
Koulutus on suunnattu perusopetuksen luokkien 1-9 opetushenkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä oppimisen ja koulunkäynnin tuen lakisääteisten asiakirjojen laatimiseen sekä syventää osallistujan tietämystä opetussuunnitelman mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Koulu…
Tällä kurssilla opitaan brändin perusteet ja sovelletaan oman yrityksen arvoja sekä tarinallisuutta yrityksen viestinnässä. Kurssin sisältö perustuu viestinnän ja sidosryhmäjohtamisen tutkimuksiin sekä hyviin käytäntöihin ja kokemuksiin. Kurssilla saa näkökulmia ja käytännöllisi#8230;

Kurssi tarjoaa
joustavina verkko-opintoina ja kiinnostavasti, käytännöllisiä työkaluja
kasvunhallintaan ja yleiskuvan yritysten kasvun ja kasvunhallinnan teoriasta.
Kurssilla opitaan kasvunhallintaa mm. talouden, henkilöstön ja verkostojen
näkökulmista.

This is a demo course which includes only selected parts of the actual course content.

You have access to the demo course as indicated in the e-mail message which also included the personal Easylink to the Moodle.

Verkkokurssi on tarkoitettu yrittäjille ja muille IPR -oikeuksista kiinnostuneille henkilöille. Kurssi sisältää modulit tekijänoikeuksista, teollisoikeuksista, toiminnanvapaudesta sekä yritysesimerkkejä.

Työyhteisösovittelijakoulutuksen 2021 kurssiympäristö.

Kurssi on osa mikroyrittäjyyden verkko-opintoja. Tässä perehdytään etätyön edellytyksiin, haasteisiin ja etuihin, tutustutaan erilaisiin etätyön
muotoihin, oman työn johtamiseen sekä tehdään projektityönä etätyön johtamisen työkalupakki.


Koulutuksessa perehdytään lapsilähtöiseen kirjoittamiseen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti sekä perehdytään kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamiseen liittyviin tavoitteisiin ja järjestelyihin. Koulutus koostuu neljästä teemasta sekä niihin liittyvistä verkkoluennoista, v…