Available courses


Kurssi on osa mikroyrittäjyyden verkko-opintoja. Tässä perehdytään etätyön edellytyksiin, haasteisiin ja etuihin, tutustutaan erilaisiin etätyön
muotoihin, oman työn johtamiseen sekä tehdään projektityönä etätyön johtamisen työkalupakki.


Koulutuksessa perehdytään lapsilähtöiseen kirjoittamiseen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti sekä perehdytään kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamiseen liittyviin tavoitteisiin ja järjestelyihin. Koulutus koostuu neljästä teemasta sekä niihin liittyvistä verkkoluennoista, v…
Koulutuksen tavoitteena on perehtyä lapsilähtöiseen kirjoittamiseen esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti sekä kasvun ja oppimisen tuen toteuttamiseen liittyviin tavoitteisiin ja järjestelyihin. Koulutus koostuu kolmesta jaksosta sekä niihin liittyvistä etäluennoista, videoalust…
Koulutus on osa valtakunnallista maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön rahoittamaa vesiosaamisen kehittämishanketta. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa työelämässä olevien vesialan asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaamista. Hankkeessa järjestetään vuosien 2020–20…

https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=3837Tämä järjestetään uudelleen tänä syksynä.
Arvioimaan! hankkeessa tuetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön arviointiosaamisen kehittymistä sekä tutustutetaan heitä arvioinnin eri tasoihin. Toimivan arvioinnin avulla on mahdollista selvittää toteutuvatko varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet ja missä ovat keskeisi…
Leikkikipinää IV -hankkeessa hypätään varhaiskasvatuksen ydinalueeseen - leikin maailmaan ja mahdollisuuksiin!  Hankkeessa tuetaan varhaiskasvatuksen ja  esiopetuksen henkilöstön osaamista leikin havainnoinnissa ja arvioinnissa, tukemisessa ja kehittämisessä. Leikkiteem…
Opetushallituksen rahoittama Nyt tarvitaan tukea Lapsen tuen tarpeet varhaiskasvatuksessa II -koulutus on varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutus. Koulutuksen tavoitteena on ohjata ymmärtämään ja tunnistamaan lapsen tuen tarpeita yhä paremmin. Sekä tarjota työvä…
Kenelle?Koulutus on suunnattu perusopetuksen luokkien 1-9 opetushenkilöstölle. Mitä ja miten? Koulutuksen tavoitteena on perehtyä oppimisen ja koulunkäynnin tuen lakisääteisten asiakirjojen laatimiseen sekä syventää osallistujan tietämystä opetussuunnitelman mukaisesta oppimisen ja koul…
Kenelle? Koulutuksen kohderyhmänä on perusopetuksen opetushenkilöstö. Koulutuksesta saa parhaan hyödyn, jos samasta työyhteisöstä ilmoittautuu useampi henkilö. Mitä? Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat teoriassa ja käytännössä STEAM ja Maker -oppimiseen ja -opetukseen.…