Saatavilla olevat kurssit

Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa teoreettisten ja filosofisten tutkimusmenetelmien perusperiaatteet ja erilaiset suuntaukset soveltaa jotakin filosofisen tutkimuksen menetelmää opinnäytetyössään Sisältö Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita: teoree…