Available courses


Kurssi on osa mikroyrittäjyyden verkko-opintokokonaisuutta

Valmennusohjelmassa yritykset oppivat arvioimaan paremmin nykytilaansa sekä tunnistamaan ja varautumaan muuttuvan liiketoimintaympäristön aiheuttamiin haasteisiin.
Toimintaympäristön nopean murroksen myötä ajantasaisten, tulevaisuuteen suuntaavien yrittäjyys- ja työelämätaitojen merkitys korostuu. Tällä kurssilla opitaan tunnistamaan omaa osaamista, vahvuuksia sekä kehittämistarpeita ja rakentamaan omaa tulevaisuuspolkua. Kurssi tarjoaa sekä teor…

Terveystiedon aineopintojen Tutkielma-opintojakso, jonka aikana toteutetaan empiiriseen aineistoon tai kirjallisuuteen pohjautuva tutkielma. 
Kurssilla tarkastellaan jakelukanavien rakenteellisia, toiminnallisia ja sosiaalisia tekijöitä ja toimintamalleja. Tutustutaan logistisiin toimintoihin, kanavajäsenten rooleihin ja tehtäviin sekä kaupan toimintamalleihin (esim. franchising, osuuskunnat, e-kauppa, monikanavainen jakelu). Jakelu…
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot brändimarkkinoinnista. Opiskelija tunnistaa brändijohtamisen erilaisia kohderyhmiä, painopisteen ollessa kuluttajamarkkinoilla. Opiskelija osaa perustella brändijohtamisen toimenpiteitä…
This course introduces the multidisciplinary field of public health in a global context. This course will give an overview of the historic, economic, social, environmental and cultural contexts of public health which are intrinsically connected, as well as the key concepts used in this discipline.
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija: ymmärtää työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät keskeiset termit ja asiakokonaisuudet osaa tunnistaa ja hallita yksilöön ja työyhteisöön kohdistuvia kuormitus- ja vaaratekijöitä ymmärtää työhyvinvoinnin, työterveyd…