Available courses

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: -osaa selittää informaatiojärjestelmien merkityksen organisaatioille, -osaa määritellä informaatiotoiminnan onnistumisen edellytykset organisaatiossa. Perusasiat organisaatioista, rakenne ja toiminta, digitaalisen organisaation perusteet, tietojärjestelm…
The focus of the course is role of ICT in supporting people with their endeavours to change their habits or lifestyles. The course introduces the main theories and models regarding behaviour change in order to provide students with a solid base for understanding how behaviour change can also work th…
Johdatus tutkimustyöhön 5 ECTS on LuK-vaiheen 2. vuosikurssin 4. periodin kurssi, joka tukee LuK-tutkielman suorittamista ja ennen kaikkea tarjoaa perustiedot tieteellisen tutkimuksen ymmärtämistä käsitteellisellä tasolla ja antaa valmiuksia tutkimustyön tekemiseen.
Design and follow through a UX/usability evaluation process; Design test scenarios and tasks; Select participants; Plan and follow through the evaluation in laboratory or in the field; Analyse and report the findings from the evaluations. Content: Basic terms and types of UX and usability testing, u…