Available courses

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tavallisimpien keuhko- ja infektiosairauksien diagnostiikan, epidemiologian ja hoidon sekä palliatiivisen hoidon perusterveydenhuollon tasolla. Opiskelijan osaa myös tavallisten keuhko- ja infektiosairauksien osalta erikoissairaanhoitoon lähettämisen aiheet …

Lääketieteen kliinisen vaiheen opiskelijoille tarkoitettu verkkokurssi itsenäisen röntgenkuvatulkinnan taidon kehittämiseksi. Tämä valinnainen kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi pakollisen Radiologia I -kurssin jälkeen.