Available courses

Differences between in vivo, ex vivo and in vitro imaging. Light and electron microscopy. Optical projection and coherence tomography. Optical in vivo imaging. Magnetic resonance imaging. Fourier transform infrared imaging spectroscopy and Raman imaging spectroscopy. Micro-computed tomography. Basic…

Tämä kurssialusta on tarkoitettu sekä kliinisen harjoittelun 352226S, että johtamisosaamiseen painottuvan harjoittelun 353312S opintojaksoille.

Tämä kurssialue on yhteinen ihmisen terveys ja hyvinvointi osa 1 ja osa 2 opintojaksoille. 

Alusta on tarkoitettu pelkästään protetiikan ja purentafysiologian lopputenttiä varten.