Available courses

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija saa perusvalmiuksia: potilaan haastatteluun ja ymmärtää potilas- ja lääkärikeskeisen haastattelun toimintaperiaatteiden erot potilaan elämismaailman tunnistamiseen ja merkityksen ymmärtämiseen hoitosuhteessa erilaisten potilaiden kohta…
Opintojakson jälkeen opiskelija tietää miten perusterveydenhuollossa käytetään laboratoriotutkimuksia kliinisten ongelmien ratkaisuun: - Diabetes ja muut endokriiniset sairaudet, raskaus - Lääkeainemääritykset ja toksikologia - Mineraalien ja luun aineenvaihdunta - Akuuttilääketiede, ve…

Yleislääketieteen erikoislääkäreiden kouluttajaksi pätevöittävä prosessikoulutus erikoislääkäreille vuosina 2021 - 2022.
Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat, 1. vuoden syksy.
Tervetuloa SUURADIOLOGIA II (eli Dentoalveolaarisen kirurgiaan liityvään suuradiologian) Luennot järjestämme Zoomissa, jatkuva Zoom-linkki löytyy tästä Moodlen kurssikansiosta. AMK= Anne-Maria Kärki EH= Essi Happo AS= Annina Sipola Opiskelumateriaali kurssilla jaetun luentomateriaalien lisä…