Available courses


Tämä moodle-alusta on myös opintojaksoa "johtamisosaamiseen painottuva harjoittelu 353312S" varten.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:   Opintojakson suoritettuaan opiskelija:   Osaa suunnitella, toteuttaa ja kriittisesti arvioida opetusta ja oppimista, tuottaa näyttöön perustuvaa digitaalista oppimateriaalia sekä kokeilla erilaisia opetusmenetelmiä erilaisissa oppimisympärist…
Kurssilla perehdytään keskeisimpään hammasröntgentoimintaan vaikuttavaan säteilylainsäädäntöön ja laadunvarmistukseen.