Available courses


Tiedekasvatus ja tieteen visualisointi 2021

Mitä on tiedeviestintä 2021

Johdatus viestintään 2021

Pro gradu -tutkielma ja seminaari / TIEMA 8
Tämä itseoppimismateriaali on laadittu opiskelijoille kandidaattivaiheen seminaarityöskentelyn tueksi. Tarkoituksena on käydä läpi ihmistieteissä keskeiset tutkimusetiikkaan liittyvät seikat. Tutkimusetiikk…