Available courses

Laajuus: 5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä Opetuskieli: suomi Ajoitus: 1. lukuvuosi, 3. periodi Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa tekstiopin keskeiset käsitteet ja pystyy soveltamaan niitä erilaisten tekstien analysointiin. Opiskelija osaa analysoida lingvistisesti tekstinäytteistä tyy…